YLEISET EHDOT

-----

Nämä sopimusehdot koskevat KN Collectionin verkkokauppaa, jonka toiminnasta vastaa Jorretuote OY - KN Collection, Kantokatu 7, 04200 Kerava, Y-tunnus: 0429715-5.

Käyttämällä KN Collection-verkkokauppaa hyväksyt nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Nämä yleiset ehdot (”yleiset ehdot”) koskevat sinua, kun teet kuluttaja-asiakkaana (”sinä”, ”asiakas”) tilauksen Jorretuote OY - KN Collectionilta (”me”, ”KN Collection”) ylläpitämämme verkkosivuston www.kncollection.fi tai muiden siihen liittyvien verkkosivujen kautta (”verkkokauppa”). Kehotamme sinua perehtymään näihin yleisiin ehtoihin huolellisesti ennen tilauksen tekemistä verkkokaupassa.

KN Collectionin verkkokauppa-alustaa hallinnoi Shopify Inc. 

Voidakseen tehdä tilauksen verkkokaupassa asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias ja hänellä on oltava pysyvä toimitusosoite verkkokaupan toimitusalueella. Pysyvinä osoitteina ei pidetä muun muassa postilokero-osoitteita, hotelleja tai muita vastaavia tilapäisiä osoitteita.

VERKKOKAUPAN EHDOT

Asiakkaan on hyväksyttävä nämä yleiset ehdot voidakseen tehdä tilauksen verkkokaupassa. Hyväksymällä yleiset ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan yleisiä ehtoja kokonaisuudessaan ja nimenomaisesti hyväksyy samalla henkilötietojensa ja evästeiden käytön KN Collectionin tietosuoja- ja evästesäännön ja evästeiden käytön mukaisesti.

Huomaa, että sinulla saattaa olla näissä yleisissä ehdoissa määritettyjen oikeuksien lisäksi muita sovellettavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia, jotka voivat vaihdella maakohtaisesti.


HENKILÖTIEDOT

Kun asiakas ostaa tuotteita verkkokaupastamme, pyydämme antamaan henkilötietoja kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite, maksukortin tiedot ja puhelinnumero. Käytämme kyseisiä tietoja ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

-Tilauksen lähettämiseen

-Tilastollisiin tai tutkimuksellisiin tarkoituksiin joiden avulla parannamme nettisivujemme tarjoamia palveluja;

-Nettisivujen sisälläntuotantoon

-Nettisivujen halliinnointiin;

KN Collection ei tallenna maksutietoja. Jos asiakas päättää tallentaa maksutiedot, näitä hallinnoi maksupalvelumme tarjoama Stripe. Stripe tallentaa maksutiedot puolestamme. 

Henkilötietojen käsittelystä voi lukea tietosuojaselosteessamme


VERKKOSIVUJEN TIETOJEN PÄIVITYS

Verkkosivuillamme saattaa olla vanhentunutta tietoa. Pidätämme oikeuden vaihtaa sivujemme sisältöä minä tahansa ajankohtana. KN Collection pidättää myös oikeuden olla päivittämättä nettisivujen tietoja. Verkkokauppamme asiakkaiden tulee itse seurata tietojen muuttumista.


HINNAT

Ilmoitetut hinnat koskevat ainoastaan tässä verkkokaupassa tehtyjä tilauksia. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Toimituskulujen muodostuminen on kuvattu sivulla "Maksu ja Toimitus". Tilauskohtaiset toimituskulut näkyvät ostoskorissa. KN Collection pidättää oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin kuitenkin siten, että mahdolliset hinta- ja toimituskulu muutokset koskevat vain muutosten voimaantulon jälkeen tehtäviä tilauksia.


TUOTEVIRHEET

KN Collection ei vastaa siitä, että verkkokaupassa myytäviä tuotteita olisi aina saatavilla eikä verkkokaupassa olevista kuva- tai painovirheistä, virheellisistä hinnoista tai hinnantasauksista (kuten toimittajien muuttamista hinnoista ja valuuttamuutoksista) tai virheellisistä tiedoista tuotteen varastotilanteesta.

Verkkokaupassa olevat kuvat ovat tarkoitettu ainoastaan esimerkkikäyttöön eivätkä takaa asiakkaan vastaanottamien tuotteiden määrää tai tuotteen tarkkaa ulkonäköä, toimintaa tai alkuperää. KN Collection ei ole vastuussa mistään tiedoista, joita kolmannet osapuolet ovat antaneet verkkokauppaa varten.


MAKSUT JA MAKSUTIEDOT

Voit maksaa ostoksesi verkkokaupassa määritetyillä tavoilla. Ellei toisin ole sovittu, KN Collectionilla on oikeus veloittaa sinua tilauksen yhteydessä. KN Collection varaa oikeuden olla tarjoamatta kaikkia maksutapoja kaikkina aikoina tai vaihtoehtoisesti ehdottaa maksutavan muutosta, jos valitsemasi maksutapa ei jostain syystä toimi tilausta täytettäessä.  Huomaa, että käytettävissä olevia maksutapoja koskevat rajoitukset on ilmoitettu verkkokaupassa ja suosittelemme tutustumaan niihin ennen tilauksen tekemistä.
Verkkokauppamme asiakkaat ovat vastuussa että heidän antamansa tiedot ovat oikeita. Asiakkaamme ottavat vastuun tietojen päivityksestä. 
Maksupalvelut
KN Collectionin verkkokaupassa maksupalvelut tarjoaa Stripe Inc.

LINKIT

KN Collection saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille, jotka eivät ole KN Collectionin hallinnassa. Myös verkkosivustot, jotka eivät ole KN Collectionin hallinnassa, saattavat tarjota linkkejä verkkokauppaan. Vaikka KN Collection pyrkii varmistamaan, että KN Collection tarjoaa linkkejä ainoastaan verkkosivustoille, joilla noudatetaan KN Collectionin tietosuojakäytäntöä vastaavia henkilötieto- ja turvallisuussäännöksiä, KN Collection ei ole vastuussa minkään sellaisten tietojen tai henkilötietojen turvallisuudesta tai luottamuksellisuudesta, joita asiakas antaa kolmansien osapuolien verkkosivustoilla. Asiakkaan on noudatettava asianmukaista varovaisuutta ja hänen on syytä lukea kyseisellä verkkosivustolla noudatettavat henkilötietoja koskevat säännökset.


VASTUUN RAJOITUS
KN Collection ei ota vastuuta nettisivujen virheellisyyksistä, palvelun keskeytymisestä tai lähetysten myöhästymisistä.
KN Collection ei takaa palvelujemme käytön täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. 
KN Collection pidättää oikeuden poistaa tai keskeyttää tarjoamamme palvelun määrittämättömälle ajalle ilmoittamatta asiasta asiakkaalle.
Verkkokaupan asiakas ottaa täyden vastuun verkkokaupan käytöstä. 

YLIVOIMAINEN ESTE
KN Collection ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei ole voinut välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot, häiriöt yleisissä tietoliikenneyhteyksissä, sähkökatkot sekä häiriöt postin kulussa tai maantieliikenteessä. 

ERIMIELISYYKSEN RATKAISEMINEN
Kaikki näistä yleisistä ehdoista tai verkkokaupasta ja siellä tapahtuvista ostoksista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan pääsääntöisesti sopimalla KN Collectionin kanssa käydyin keskusteluin ja lopullisesti oikeuspaikkaa koskevien pakottavien lain säädösten mukaisesti määritettävässä tuomioistuimessa. Erimielisyystilanteissa KN Collection pyrkii noudattamaan Suomen kansallisen kuluttajavalituslautakunnan tai muiden Euroopan maiden vastaavien viranomaisten päätöksiä.

Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan pakottavasta lainsäädännöstä johtuvan maan lainsäädäntöä. Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sovelletaan näihin yleisiin ehtoihin Suomen lakia ja näistä yleisistä ehdoista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Suomen tuomioistuimissa.

OSAPÄTEMÄTTÖMYYS
Mikäli jokin toimivaltainen tuomioistuin, viranomainen tai välimiesoikeus katsoo jonkin tämän sopimuksen kohdan olevan pätemätön tai toimeenpanokelvoton, kyseinen kohta muilta osiltaan sekä kaikki muut kohdat jäävät voimaan ja täytäntöönpanokelpoisiksi suurimmassa sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Kaikki pätemättömiksi tai toimeenpanokelvottomiksi todetut kohdat korvataan vastaavilla pätevillä ja toimeenpanokelpoisilla ehdoilla.

EHTOJEN VOIMASSAOLO
Nämä ehdot ovat voimassa ellei jokin osapuoli lopeta ehtojen noudattamista. Asiakas lakkauttaa ehtojen noudattamisen ilmoittamalla KN Collectionille halustaan lopettaa palvelujemme käytön, tai lopettamalla verkkosivujemme käytön. 
KN Collection pidäyttää oikeuden sopimuksen lakkauttamiseen jos asiakas ei noudata Yleisiä ehtoja. KN Collectionin ei tarvitse ilmoittaa asiakkaalle sopimuksen lakkauttamisesta. Jos asiakas ei  noudata ehtoja, ja sopimus lakkautetaan, tulee asiakkaan maksaa jäljellejääneet velkansa KN Collectionille. KN Collection pidättää oideuden palvelun kieltämisestä ehtoja rikkovalle osapuolelle.

YLEISIÄ EHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

KN Collection varaa oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja koska tahansa. Kaikki näitä yleisiä ehtoja koskevat muutokset julkaistaan verkkokaupassa. Käyttämällä verkkokauppamme palveluja, asiakas hyväksyy nämä ehdot. KN Collection suosittelee, että asiakas käy verkkokaupassa säännöllisesti saadakseen tietoa yleisiä ehtoja koskevista muutoksista.

YHTEYSTIEDOT
Yleisiin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen
giorgio.alessio@kncollection.fi.

 -----